ΕΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2010

Πρὸς

τούς Πανοσ/τους & Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους  τῶν Ἱ.Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλεως Κορίνθου.

Ἐνταῦθα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τάς  Κυριακάς 12ην καί 19ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. τήν κάτωθι ἀνακοίνωσι.

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τὴν 19ην Δεκεμβρίου, ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ» (παραπλεύρως τῆς Νομαρχίας) ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας θὰ πραγματοποιήσει ἑορταστικὴ ἐκδήλωσι γιὰ τὴν «Μητρόπολη πασῶν τῶν ἑορτῶν» τὰ Ἅγια Χριστούγεννα.

Ὁμιλητής στὴν ἐκδήλωσι αὐτὴ θὰ εἶναι ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀγάπιος Δρίτσας, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς μας, μὲ θέμα τὸ «Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων». Ἐπίκαιρους ὕμνους θὰ ψάλλῃ ἡ χορωδία τὸ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ» ὑπό τήν Διεύθυνσι τοῦ χοράρχη κ. Ἀθανασίου Παϊβανᾶ.

Παρακαλεῖσθε ὅπως παρακολουθήσητε τὴν ἑορταστικὴ αὐτὴ ἐκδήλωσι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὥστε μὲ τὴν κατάλληλη πνευματικὴ προετοιμασία, στὴν ὁποία θὰ συντελέσῃ καὶ ἡ ἐν λόγῳ ἐκδήλωσις, νὰ ὑποδεχθεῖτε τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς πίστεώς μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.