Κ’ ἹΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ἹΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

 

ριθμ. Πρωτ.  1330                                                                      ν Κορίνθ τῇ   29 - 10 - 2015

 

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ἀδελφοί καί πατέρες,

 

διά τοῦ παρόντος Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὴν 17ην Νοεμβρίου ἐ. ἔ., ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 9.00’ π.μ. εἰς τήν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ» ἐν Κορίνθῳ, θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Κ’ Ἱερατικὴ Σύναξις μέ θέμα: «Τά ὅρια ψυχικῆς ἀντοχῆς τοῦ Κληρικοῦ καί οἱ τρόποι προσεγγίσεώς τους», καί μέ εἰσηγητήν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰλίου, Πετρουπόλεως καί Ἀχαρνῶν κ. Ἀθηναγόραν.

Θά ἐπακολουθήσουν συζητήσεις ἐπί τῆς εἰσηγήσεως καί ἐπί ἄλλων πνευματικῶν, διοικητικῶν καί κοινωνικῆς φύσεως θεμάτων.

Ἡ παρουσία Σας εἶναι ὑποχρεωτική.

 

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ