«Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ «Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ»

 

 

Ἀριθμ. Πρωτ.    831                                                                        Ἐν  Κορίνθῳ  τῇ    30 - 6 - 2015

  

 

 

Πρὸς

τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους καί τάς Μοναστικάς Ἀδελφότητας τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι, Ὁσιώτατοι/αι,

 

μετὰ τὴν καθ᾿ ὅλα ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῶν «Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» πλημμυρισμένος χάριτος καὶ εὐλογιῶν, λόγω τῆς παρουσίας, κατὰ τὶς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, α) τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ πολιούχου Κορίνθου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου ἀλλά καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐχόντων σχέση μὲ τὴν Τοπικὴ μας Ἐκκλησία Ἁγίων, β) τοῦ Σεβασμιωτάτου Συνοδικοῦ Ἀρχιερέως Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. κ. Εὐσταθίου ἐκ πρόσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνύμου β’, Προέδρου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ ἄλλων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι τίμησαν τίς ἑορτές τοῦ Ἐφόρου καὶ Προστάτου μας, ὡς καί γιά τά πολύ κολακευτικά σχόλια, πού ἐλέχθησαν καί ἐγράφησαν γιά τήν ἐπιτυχία τῶν ἐκδηλώσεών μας, βρίσκομαι στὴν εὐχάριστη θέση μέ πολλή χαρά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τὴν συμμετοχὴ ἀλλὰ καὶ γιά τὴν συνεργασία σας καθώς καί ὅλους τούς Φορεῖς γιά τὴν ἄρτια ὁλοκλήρωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ὑπὸ τὸν τίτλο «Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ».

Ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ σας στὴν ὑποδοχὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, στὸν Μέγα Πανηγυρικὸ Συνοδικό Ἑσπερινὸ, στήν Ἱερή Λιτανεία, στὸν Ἑσπερινὸ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος μέ τό πολυπληθές ποίμνιο σας, τό ὁποῖο κατ᾿ ἐπιθυμία καί ἀπαίτησή του, φιλότιμα καί ἐλεύθερα μεταφέρατε στόν χῶρο, ὅπου, ἀποδεδειγμένα ἀπό τήν Ἀρχαιολογική σκαπάνη, περπάτησε ὁ Προστάτης Ἀπόστολός μας καί Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Ἅγιος Παῦλος, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο, στίς Λειτουργικές εὐκαιρίες ἀπό τήν παραμονή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἀπ. Παύλου, καθώς καὶ στίς δύο Ἱερές Ἀγρυπνίες, μέ συγκίνησαν καί ἐφέτος βαθιά, καθώς ἀπέδειξαν περίτρανα ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὴν ἀπό μέρους σας διάθεση ὑπακοῆς πρὸς τὸν Ποιμενάρχη σας καί τά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφ᾿ ἑτέρου τί μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσει ἡ ἀγαστὴ συνεργασία, ἡ σύμπνοια, ἡ ὁμόνοια καί ἡ ὑπακοή πρός δόξαν Θεοῦ ἀκόμη καί σέ ἡμέρες δύσκολες ὅπως αὐτές πού διερχόμαστε ὡς Κράτος καί ὡς Λαός.

Ἡ ταπεινότητά μου, ἀπό τήν θέση τοῦ «Πρώτου» σας, συνέλαβε τὸ «ὅραμα» καί τό πλάνο τῶν Ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων καὶ διά τῶν ὁδηγιῶν, ἐντολῶν καί ὑποδείξεων τῶν ἐκπροσώπων σας συνεργατῶν μου σᾶς κατευθύναμε στήν ὑλοποίησή του. Ἐσεῖς, μέ τήν ὁλοπρόθυμη ὑπακοή καί ἀγάπη σας, τό ὑλοποιήσατε καὶ ἔτσι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μεγαλύνεται καὶ ὁ Πιστὸς μας Λαὸς οἰκοδομεῖται καί εὐφραίνεται, ἐνισχύεται καί παρηγορεῖται ὅπως πολλές φορές ἀπέδειξαν οἱ θερμές ἐκδηλώσεις του καί οἱ εὐχαριστίες του.

 Δόξα τῷ Θεῷ!

Ἐξακολουθῶ, μετά τόν Θεό καί τόν προστάτη μας Ἀπ. Παύλο, νά ἐναποθέτω σέ σᾶς, συνεργοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί, τίς ἐλπίδες μου γιά τήν πορεία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἄς μήν ἀποκαρδιώσουμε τόν πιστό Λαό τοῦ Θεοῦ τόν πονεμένο καί χιλιοπροδομένο. Ἐὰν  μέ μόνο τό κρούσιμο τῶν καμπανῶν καί λίγες προσπάθειες πετύχαμε αὐτό τό ἀξιοθαύμαστο ἀποτέλεσμα, ἀλήθεια, τί μποροῦμε νὰ κάνουμε, ἐὰν συστηματικά συνεργαζόμαστε μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ἀλληλοκατανοήσεως καί μάλιστα κατά τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας;

Ὅταν τὰ γεγονότα μιλοῦν, τὰ λόγια εἶναι περιττά. Γι᾿ αὐτό καὶ πάλι σᾶς συγχαίρω ἀπευθύνοντας τὴν ἀπεριόριστη συμπάθειά μου, δίνοντας τὴν πατρικὴ εὐχὴ μου καὶ τὴν πλούσια εὐλογία μου γιά τήν προστασία μας ἀπό τόν Θεό μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἀποστόλου καὶ Προστάτου ὅλων μας Παύλου τοῦ Οὐρανοβάμονος τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν καί τῆς Ἑλλάδος.

 

Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχάς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ