ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πρὸς
ἅπαντας τούς Παν/τους καί Αἰδ/τους Ἐφημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Εἰς τὰς ἕδρας των


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΔΗΓΙΑΙ ῾Εορταστικῶν Ἐκδηλώσεων εἰς μνήμην τοῦ Πολιούχου Κορίνθου, Ἀποστόλου τῶν ᾿Εθνῶν ΠΑΥΛΟΥ».

Πατέρες μου ἀγαπητοί,
σᾶς γνωρίζομεν τό Πρόγραμμα τῶν Λειτουργικῶν - Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων πού θά λάβουν χώραν ἐφέτος πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας καί ἐντελλόμεθα τήν πιστήν τήρησιν αὐτοῦ ὡς καί τήν συμμόρφωσιν εἰς τάς ὁδηγίας πού ἐμπεριέχονται εἰς αὐτό:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21ῃ-6-2010:
Ὥρα 19.30’ Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. (Λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο) και ἐν συνεχείᾳ Ἱ. Ἀγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28ῃ-6-2010:
Ὥρα 19.00’ Μέγας Πανηγυρικός Συνοδικός Ἑσπερινός – Λιτανεία εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ τῇ συμμετοχῇ πλειάδος Σεβ. Ἀρχιερέων.
Εἰς τίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις συμμετέχουν ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ φέροντες λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο.
Τελετάρχες ὁρίζονται οἱ Παν/τοι Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί π. Σωφρόνιος Μάγειρας βοηθούμενοι ἀπό τούς Αἰδ/τους π. Γρ. Θεοδώρου καί Ἰω. Δελημπαλτᾶ.

ΤΡΙΤΗ 29ῃ-6-2010 (πρωῒ):
Ὥρα 06.45’: Ὄρθρος, Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, καί τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Χαλκίδος κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Ἰλίου, Πετρουπόλεως καί Ἀχαρνῶν κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Μαραθῶνος κ. ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ, Ρεντίνης κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ἀνδρούσης κ. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ, Ὠλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και Φωτικῆς κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ὡς καί ἡμῶν.

ΤΡΙΤΗ 29ῃ-6-2010 (ἀπόγευμα):
Ὥρα 19.30’: Λιτανεία εἰς Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Ἀρχαίας Κορίνθου καί διά τῆς ὁδοῦ ΛΕΧΑΙΟΥ εἴσοδος εἰς τό ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ. (Συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ μέ λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο), καί ἐν συνεχείᾳ Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ.
Τόν Ἑσπερινόν θά τελέσουν οἱ ὑφ᾿ ἡμῶν φιλοξενούμενοι Κληρικοί, Συνοδοί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.
Τελετάρχαι ὁρίζονται οἱ Παν/τος π. Σωφρόνιος Μάγειρας καί π. Πέτρος Τζέκος.
Εἰς τόν Ἑσπερινόν θά ψάλλῃ ἡ Χορωδία «Κυριακός ὁ Ὑμνογράφος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Λεωνίδου Καρασταμάτη. 
Εὐχέτης πάντων ἡμῶν ἐν ἀγάπῃ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ