ΠΕΡΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Πρὸς
Πρὸς ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Εἰς τὰς ἕδρας των

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως τίς Κυριακές 20ην καί 27ην τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις ἀμέσως μετά τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ πρὶν τὸ «Δι᾿ εὐχῶν…» τὴν κάτωθι ἀνακοίνωσι.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί,
μεθαύριον ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμην τοῦ πολιούχου Κορίνθου καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀποστόλου Παύλου. Ἤδη διά τοῦ προγράμματος τῶν «Δ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» σᾶς ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὅτι ἐκτός τῶν ἄλλων Ἐκδηλώσεων τὴν ἐφετινὴ πανήγυρι θὰ λαμπρύνῃ ἡ παρουσία τεμαχίων Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων, τά ὁποία θά ἐκτίθενται εἰς προσκύνησιν ἤδη ἀπὸ τῆς 21ης Ἰουνίου εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν Κόρινθο. Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος β’ μὲ πλειάδα Συνοδικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχιερέων θὰ λαμπρύνουν μέ τήν παρουσίαν των τὶς Ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου μας, τόσον κατὰ τὸ ἀπόγευμα εἰς τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινό στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ τὴν ἀμέσως μετὰ λιτανείαν ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς πόλεως Κορίνθου, ὅσον καὶ κατὰ τὴν κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, μεθαύριον δηλαδή, μέ πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία – ἄνευ τῆς παρουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου – εἰς τὸν αὐτὸν Ἱ. Ναὸ τὸ πρωῒ, ἀλλὰ καὶ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 29ης μηνός Ἰουνίου, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο κατὰ τὸν ἐκεῖ τελεσθησόμενο Μέγα Ἑσπερινό.
Ἐπιβάλλεται ὅπως προσέλθετε σ᾿ ὅλες τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μὲ τὴν παρουσία σας ἀποδώσετε φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν Μεγάλο Ἀπόστολό μας Ἅγιο Παῦλο. Ἡ ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή παρουσία σας στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινό καὶ τὴν λιτανεία τῆς 28ης, στὸν Ὄρθρον καὶ στὴν πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία τῆς 29ης Ἰουνίου ἀποτελεῖ, ἐκτὸς τῆς εὐκαιρίας ἁγιασμοῦ σας, εὐχαριστήρια προσφορὰ εἰς τὸν Ἀπόστολό μας ὁ ὁποῖος «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως» (Β’ Κορ. ια’, 23) ἠργάσθη ἀόκνως διά τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τήν Κορινθίαν μας.
Ἂν ἡ παρουσία σας ὅμως κρίνεται ἀναγκαία εἰς τὰς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσετε εἶναι ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό τῆς 29ης Ἰουνίου καὶ περὶ ὥραν 19.30’ εἰς τὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὴν Ἀρχαία Κόρινθο.
Εἰς τὸν χῶρο αὐτό, ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί, ὁ Ἀπόστολός μας ὁδηγήθηκε βιαίως καί προπηλακίσθηκε, προκειμένου νά δικασθῇ, ἐπειδὴ ἐκήρυττε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρουσία σας εἰς τό Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος (τήν ἱστορικήν καθέδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας), κατά τήν διάρκεια τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ πού θά πραγματοποιηθεῖ ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου μας θά εἶναι διά μίαν ἀκόμη φορά ἡ ἀπόδειξις τῶν λόγων του πού ἔγραψε πρός τούς Κορινθίους τότε καί ἀνά τούς αἰώνας ὅτι «ἡ γάρ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστέ ἐν Κυρίῳ» (Α’ Κορ. θ’, 2). 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης πολλῆς σᾶς ἀναμένω ἅπαντες
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ