ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΟΔΗΓΙΑΙ ῾Εορταστικῶν Ἐκδηλώσεων εἰς μνήμην τοῦ Πολιούχου Κορίνθου, Ἀποστόλου τῶν ᾿Εθνῶν ΠΑΥΛΟΥ». 

Πατέρες μου ἀγαπητοί,
σᾶς γνωρίζομεν τό Πρόγραμμα τῶν Λειτουργικῶν - Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων πού θά λάβουν χώραν ἐφέτος πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας καί ἐντελλόμεθα τήν πιστήν τήρησιν αὐτοῦ ὡς καί τήν συμμόρφωσιν εἰς τάς ὁδηγίας του:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ 22ᾳ-6-2009:
Ὥρα 19.30’ Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. (Λευκό Ἐπιτραχήλιο-Φαιλόνιο) και ἐν συνεχείᾳ Ἱ. Ἀγρυπνία. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 28ῃ-6-2009:
Ὥρα 19.00’ Μέγας Πανηγυρικός Συνοδικός Ἑσπερινός – Λιτανεία εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ τῇ συμμετοχῇ πλειάδος Σεβ. Ἀρχιερέων.
Εἰς τίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις συμμετέχουν ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ φέροντες λευκό Ἐπιτραχήλιον - Φαιλόνιον.
Τελετάρχες οἱ Παν/τοι Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί π. Σωφρόνιος Μάγειρας βοηθούμενοι ἀπό τούς Αἰδ/τους π. Γρ. Θεοδώρου καί Ἰω. Δελημπαλτά. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29ῃ-6-2008 (πρωῒ):
Ὥρα 06.45’: Ὄρθρος, Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ζακύνθου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅστις θά κηρύξῃ τόν θεῖον λόγον καί τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρεσθένης κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, Χαλκίδος κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, Πατρῶν κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, καί τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Διαυλείας κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ καί Κνωσοῦ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ὡς καί ἡμῶν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29ῃ-6-2008 (ἀπόγευμα):
Ὥρα 19.30’: Λιτανεία εἰς Ἱ. Ναόν Κοιμ. Θεοτόκου Ἀρχαίας Κορίνθου καί διά τῆς ὁδοῦ ΛΕΧΑΙΟΥ εἴσοδος εἰς τό ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ. (Συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ μέ λευκό Ἐπιτραχήλιο-Φαιλόνιο), καί ἐν συνεχείᾳ Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ. χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ.
Τόν Ἑσπερινόν θά τελέσουν οἱ ὑφ᾿ ἡμῶν φιλοξενούμενοι Κληρικοί, Συνοδοί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.
Τόν θεῖον λόγον θά κηρύξῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
Τελετάρχαι οἱ Παν/τος π. Σωφρόνιος Μάγειρας καί π. Πέτρος Τζέκος.
Εἰς τόν Ἑσπερινόν θά ψάλλῃ ἡ Χορωδία «Κυριακός ὁ Ὑμνογράφος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Λεωνίδου Καρασταμάτη.
Ὥρα 22.00’: Ἀγρυπνία εἰς Ι. Ν. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Εὐχέτης πάντων ἡμῶν ἐν ἀγάπῃ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Σημείωσις:
Παρακαλοῦνται οἱ ἱερεῖς νά συμορφώνωνται εἰς τάς ὑποδείξεις τῶν Τελεταρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει προσωπικῶς ἐντολάς διά τήν τήρησιν τῆς τάξεως, καί νά μήν ἀπειθοῦν δυστροποῦντες.