ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως τὴν Κυριακὴν 28ην τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις ἀμέσως μετά τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ πρὶν τὸ «Δι᾿ εὐχῶν…» τὴν κάτωθι ἀνακοίνωσι.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί,
αὔριον ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν μνήμην τοῦ πολιούχου Κορίνθου καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀποστόλου Παύλου. Ἤδη διά τοῦ προγράμματος τῶν «Γ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» σᾶς ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὅτι ἐκτός τῶν ἄλλων Ἐκδηλώσεων τὴν ἐφετινὴ πανήγυρι θὰ λαμπρύνῃ ἡ παρουσία τεμαχίων Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων, τά ὁποία ἐκτίθενται εἰς προσκύνησιν ἤδη ἀπὸ τῆς 22ας Ἰουνίου εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν Κόρινθο. Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος β’ μὲ πλειάδα Συνοδικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχιερέων θὰ λαμπρύνουν μέ τήν παρουσίαν των τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου μας, τόσον κατὰ τὸ ἀπόγευμα εἰς τὸν πανηγυρικὸν Ἑσπερινό στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ τὴν ἀμέσως μετὰ λιτανείαν ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς πόλεως Κορίνθου, ὅσον καὶ κατὰ τὴν κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, αὔριον δηλαδή, μέ πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία – ἄνευ τῆς παρουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου – εἰς τὸν αὐτὸν Ἱ. Ναὸ τὸ πρωῒ, ἀλλὰ καὶ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος τὸ ἀπόγευμα τῆς αὔριον, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο κατὰ τὸν ἐκεῖ τελεσθησόμενο Μέγα Ἑσπερινό.
Ἐπιβάλλεται ὅπως προσέλθετε σ᾿ ὅλες τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μὲ τὴν παρουσία σας ἀποδώσετε φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν Μεγάλο Ἀπόστολό μας Ἅγιον Παῦλον. Ἡ ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή παρουσία σας στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινό καὶ τὴν λιτανεία τῆς 28ης, στὸν Ὄρθρον καὶ στὴν πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία τῆς 29ης Ἰουνίου εἶναι, ἐκτὸς τῆς εὐκαιρίας ἁγιασμοῦ σας, εὐχαριστήρια προσφορὰ εἰς τὸν Ἀπόστολό μας ὁ ὁποῖος ὑπερτέρησε παντὸς ἄλλου «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως» (Β’ Κορ. ια’, 23) ἠργάσθη ἀόκνως διά τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τήν Κορινθίαν μας.
Ἂν ἡ παρουσία σας ὅμως κρίνεται ἀναγκαία εἰς τὰς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσετε εἶναι ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό τῆς 29ης Ἰουνίου καὶ περὶ ὥραν 19.30’ εἰς τὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὴν Ἀρχαία Κόρινθο.
Εἰς τὸν χῶρον αὐτόν, ἀγαπητοὶ Χριστιανοί, ὁ Ἀπόστολός μας ὁδηγήθηκε βιαίως καί προπηλακισθείς, προκειμένου νά δικασθῇ, ἐπειδὴ ἐκήρυττε τό Εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρουσία σας εἰς τό Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος (τήν ἱστορικήν καθέδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας), κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐκεῖ τελεσθησομένου Πολυαρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου μας θά εἶναι διά μίαν ἀκόμη φοράν ἡ ἀπόδειξις τῶν λόγων του πρός τούς Κορινθίους ἀνά τούς αἰώνας ὅτι «ἡ γάρ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστέ ἐν Κυρίῳ» (Α’ Κορ. θ’, 2).

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης πολλῆς σᾶς ἀναμένω ἅπαντες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ