ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως κατὰ τὴν 22αν Ἰουνίου ἐ.ἔ. καὶ περὶ ὥραν 20.30’ παρίστασθε εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων Παταπίου, Σωφρονίου, Υπομονῆς, Γεωργίου, Νίκωνος, Βλασίου, Μακαρίου καί Ἰάσονος.
Ἐπίσης κατὰ τὴν 28ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καὶ περὶ ὥραν 18.30’ ἐντέλλεσθε νὰ παρίστασθε εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸν Ναὸν κατὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου β’.
Τὴν 22αν Ἰουνίου ἐ.ἔ. εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ὑποδοχήν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων θὰ τελεσθῇ Ἱερὰ Ἀγρυπνία, κατὰ τὸ Ἁγιορειτικόν Τυπικόν, καθ᾿ ἥν θὰ ψάλλουν Ἁγιορεῖται πατέρες. Τήν 24ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καὶ περὶ ὥραν 21.00’ θὰ τελεσθῇ ἐπίσης Ἱερὰ Ἀγρυπνία εἰς τόν αὐτόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν καθ᾿ ἥν θὰ ψάλλουν αἱ Μοναχαὶ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» Μαψοῦ καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν ἀναλόγιον αἱ μοναχαὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου βοηθούμεναι ὑπὸ πασῶν τῶν δυναμένων νὰ ψάλλουν μοναχῶν, ἀδελφῶν πασῶν τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων. Εἰς τὰς ὡς ἄνω Ἱεράς Ἀγρυπνίας ἐντέλλεσθε ὅπως παρίστασθε μεθ᾿ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ μοναχῶν διά νὰ ἑνώσωμεν τὰς προσευχάς ἡμῶν ἐκλιπαροῦντες τὰς ἱκετευτικάς πρεσβείας τοῦ Ἀποστόλου ἡμῶν θείου Παύλου καὶ τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Ἀναμένοντες ὑμᾶς περιχαρῶς κατά τάς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις διατελοῦμεν,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ